Amacımız

Logo Kirmizi 2011-150

 

“PAŞA” Gençlik, Kültür ve Sanat Derneği

Gostivar, J.N.A no­: 26

PROĞRAM

Giriş:

Devletimizin toplumsal yaşam alanında büyük bir boşluk hissedilmektedir, özellikle eğitim ve kültür alanlarında ki etkinliklerin düzenlenmesinde gönüllü çalışmalar yeterli gözükmemektedir, Hâlbuki amacımız var olan diğer kuruluşlarda söz sahibi olamayan gençlerimizin kültür ve sanat alanlarında ki çıkarlarını gerçekleştirebilmeleri için, söz sahibi olabilmelerini sağlamaktır.

Amacımız Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında ki etkinlikleri organize edecek olan vatandaşların, öncelikle ilk hedefimiz olarak Kültüre ve Sanata gönül vermiş yetenekli gençlerimizin Derneğimize katılmalarına çaba göstermektir.

Belediyemizin ve Ülkemizin kimi bölgelerinde eğitim ve kültür alanlarında gerileme gözükmektedir, Kültür etkinlikleri azalmaya ve İnsanlarda Kültür bilinci yeterli olmadığından, bu konulara direkt bağlı olarak Derneğin kurulması ve faaliyete geçmesi için ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Bu gibi gönüllü etkinlikleri olmadığından dolayı Devletimizin genel yaşamında büyük boşluk hissedilmektedir, bilakis kültür ve eğitim alanlarındaki aktiviteleri güçlendirmek ve bu alanlarda vatandaşların karar verme kuruluşlarına etki edebilmeleri ve de tamamen bu alanda ki kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmelerini sağlamak.

Giriş bölümünde belirtilen durumlara değinerek, genel anlamda ileriki yıllarda hızlı bir şekilde Kültür ve Sanat alanlarında ki birçok sayıda ki sorunların çözülmesinde Derneğimizin faaliyet göstereceği ve etkin olacağı alanlar ve hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

-Derneğin amacı Kültür ve Sanat alanlarında etkinliklerin daha iyi bir düzeye çıkarılması ve bu etkinliklerde çalışanların hakları’nın daha iyi korunmasını sağlamak.

-Türk halkının eğitim, kültür ve sanat yaşamlarında ki şuurunu yükseltmek ve bu alanlarda faaliyetler yürütmek.

-Diğer Türk Derneklerinin düzenleyeceği; Kültür-Sanat, görüşmeler ve yarışmalar, resim sergileri, danışmanlık ve bu gibi diğer kültür-sanat alanlarında ki etkinliklerde Derneğimiz tarafından Türk Derneklerine destek olunacak ve yardım sunulacaktır.

– Deneğimizin amacı, Kültür ve Sanat alanlarında ki etkinlikleri organize edecek olan ve ilerletecek olan vatandaşların, öncelikle ilk hedefimiz olarak Kültüre ve Sanata gönül vermiş yetenekli gençlerimizin Derneğimize katılmalarını sağlamaktır.

-Belediyemizde, Devletimizde ve bunların dışında sergilenecek olan kültür ve sanat gösterilerinin yapılması için gerekli koşulların sağlanmasında yardımcı olmak.

-Derneğimiz, üyelerimizin mesleki ve uzmansal olarak yükseltilmesi ve kitlesel olarak kültürümüzün yükseltilmesi için çalışacaktır.

-Belediyemiz ve dışında ki vatandaşların teklifleri ve istekleri ile diğer ortak hedefleri ve görevleri yerine getirmeye çalışacaktır.

-Eğitim, kültür, spor ve sanat’ın gelişimi için ortak amacı olan diğer elverişli kuruluş ve derneklerin etkinliklerine katılmak.

-Devletimizde var olan hizmet ve yardımlaşma kurumları ile devletimizin dışındaki aynı amacı taşıyan diğer kültür ve sanat kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve ilişkileri güçlendirmek.

-Gösteriler ve Karşılaşmalar düzenlemek ve yürütmek ve de imkânı oldukça derneğimiz tarafından çeşitli bildiriler yayınlamak.

– Kültür ve Sanat alanında Belediye ve Devlet düzeyinde çeşitli gösteriler, karşılaşmalar, hazırlıklar ve yarışmalar düzenlemek.

-Eğitim, kültür ve sanatı geliştirmek amacı ile kitaplar, dergiler ve broşürlerin basılıp yayınlanması derneğin bir parçası olacaktır.

Anayasa, kanunlar ve kurumlar çerçevesinde ki sistemin kuruluş şeklinde, Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan Türk halkının kültürünü, dilini ve adetlerini devam ettirmek ve Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan Makedon, Arnavut ve ortak çıkarları olan diğer halklarla kültür ve sanat alanında işbirliği köprüleri kurmak ve bu halklarla etkin çalışarak Makedonya Cumhuriyetinde beraber yaşamak.

Derneğimiz, ülkemizde ve ülke dışında aynı görevi yürüten kuruluşlarla işbirliği edecek ve Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ki kültür ve sanat alanında etkinliklerin yürütülmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi için kendi üyelerini yönlendirecektir.

Derneğimiz etkinliklerini yürütmesi hakkı Anayasanın tanıdığı toplum hakları çerçevesinde, kanunlar ve kurumlar sisteminden yararlanarak bu çerçevede yürütecektir. Gayemiz, daha iyi organize olup kültürümüzü, geleneklerimizi ve adetlerimizi ve de ayrıca milli varlığımızın kanıtı olan Türkçemizi muhafaza etmek ve bütün dünyada yaşayan Türklerle aynı adımları atarak kültür eğitimimizi geliştirmektir.

 

Gostivar,                                                                                                                                             Derneğin Kurucu Başkanı

01.09.2009 yılı                                                                                                                                              Ahmet Sipahi